Un val mic se legăna pe ocean. Se bucura de vânt și de aerul proaspăt și se simțea minunat. Deodată, observă că, în fața lui erau alte valuri care, pe rând, se spărgeau de coastă.

“Doamne, Dumnezeule! E îngrozitor!” – strigă valul. “Ce-o să mi se întâmple!?”
De el se apropie un alt val care observă numaidecât că micul val era foarte încruntat. ”De ce ești așa de supărat?” – îl întrebă el.
Valul cel mic îi răspunse: “Tu nu vezi? Tu nu pricepi? Toate ne vom izbi de coasta oceanului. Vom pieri cu toatele! Nu-i îngrozitor?”
Cel de-al doilea val îi spuse: “Tu ești cel care nu pricepe. Nu ești doar un val. Ești o parte a oceanului”.

de Mitch Albom

Go to top