Prietenul meu şi cu mine am văzut odată un orb care şedea de unul singur la umbra templului.

- Priveşte, acela este omul cel mai înţelept din ţinutul nostru, zise prietenul meu, iar eu m-am apropiat de orb pentru a-i da bineţe.

După ce am discutat puţin, i-am zis:

- Iartă-mă că te întreb, dar de câtă vreme eşti orb?

- De când m-am născut, îmi răspunse.

- Şi pe ce cale a cunoaşterii te-ai îndreptat?

- Sunt astronom, îmi spuse.

Şi, punându-şi mâna pe piept, zise iar:

- Cercetez toate stelele, luna şi soarele de aici.

Gibran

Go to top