Programul cursului de formare complementară 2 ani

2013-2015, CRAIOVA

1. Cursul de formare complementară (2 ani, tip masteral) „Psihoterapie de cuplu şi familie”, 30-31 martie 2013.

 2. Grupul ţintă

 Cursul se adresează psihologilor din domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice; medicilor care desfăşoară activităţi de diagnostic, evaluare clinică, psihoterapie, consiliere psihologică şi/sau dezvoltare şi optimizare personală în cuplu şi familie; studenţilor în an terminal, studentilor in ani de inceput sau viitori studenti.

3. Scopul

Programul de formare complementară (2 ani) este conceput pentru a oferi o fundamentare ştiinţifică în domeniul psihoterapiei de cuplu în contextul clinic, psihoterapeutic şi de consiliere. Programul este astfel conceput încât el include atât disciplinele de bază oferite în cadrul planurilor de învăţământ pe domeniul psihologiei clinice, psihoterapiei şi a consilierii psihologice cât şi o serie de cursuri în domeniul psihologiei cuplului şi a familiei, precum şi trainingul în activitatea cu persoane LGBT. Aceste cursuri sunt construite pentru a răspunde nevoilor specialiştilor din domeniul psihoterapie de cuplu şi familie.

4. Obiective

Obiectivele specifice ale programului de formare complementară (2 ani):

Asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare profesării ca psiholog în domeniile ţintă (psihoterapie).

Modelarea profesională şi personală în vederea muncii în echipă, pentru iniţierea şi susţinerea unor abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul psihoterapiei de cuplu şi familie;

Constituirea şi întreţinerea comunicării în interiorul unei reţele de specialişti în domeniul psihoterapiei de cuplu şi familie precum şi racordarea la reţeaua internaţională de formatori şi practicieni în domeniu.

Fixând aceste obiective precum şi prin structura curriculumul-ului propus ne propunem dezvoltarea a două seturi de competenţe recomandate la nivel european:

 A. Competenţe profesionale specifice domeniului

       1.Specificarea obiectivelor serviciilor oferite în domeniul psihoterapie prin interacţiune cu clienţii.

      2.Evaluare şi intervenţie în funcţie de caracteristicile indivizilor, cuplului, familiei, copiilor; şi/sau grupurilor de familii.

      3.Dezvoltarea de servicii în domeniul psihoterapiei pornind de la teorii şi metode psihologice validate ştiinţific.

      4.Implementarea de intervenţii în mediul cuplului, familiei.

      5.Evaluarea intervenţiilor prin raportare la obiectivele stabilite.

      6.Menţinerea unor relaţii de cuplu şi familie funcţionale şi eficiente.

 B. Competenţe suport

Alegerea unei strategii adecvate în situaţii profesionale pe baza reflecţiei asupra acestora şi asupra propriilor competenţe.

Dezvoltarea profesională continuă.

Iniţierea şi menţinerea de relaţii profesionale.

Implicarea în asociaţii profesionale de specialitate.

5. Argument

În conceperea acestui program de formare s-au luat în considerare standardele academice naţionale, precum şi standardele Colegiului Psihologilor din România, EFTA – European Family Therapy Association, precum şi cele ale American Psychological Association (APA). Din aceste considerente, prin acest program se vizează dezvoltarea competenţelor necesare unui psiholog european, practicant în domeniul psihoterapiei de cupluşi familie.

De asemenea prin acest program şi prin curriculumul propus, ne încadrăm în paradigma „scientist-practitioner”, ceea ce reprezintă o îmbinare fericită a cercetării cu practica profesională, satisfăcând atât standardele Asociaţiei Institutul de Sexologie, cât şi standardele CPR, forul care reglementează practica profesională în domeniu pe piaţa muncii din România.

În baza competenţelor formate în cadrul programului, absolvenţii vor putea să se insereze rapid în câmpul muncii şi să-şi continue performant pregătirea la nivel autonom. Prezenta formare are la baza atât o abordare individuală a tuturor şcolilor/modelelor majore de terapie sistemică (urmărind dobândirea de cunoştinţe teoretico-metodologice referitoare la ceea ce le este specific sau dominant) cât şi dobândirea unei viziuni bazate pe eclecticismul ştiinţific fundamentat (în trei sensuri: a. împrumutului de metode şi tehnici; b. fuziunii acestora în cadrul acelor modele de terapie sistemică care prezintă compatibilitate din punct de vedere epistemologic; c. completării între diferitele modele şi şcoli care sunt fundamentate pe diferite paradigme).

Psihoterapeutul de cuplu şi familie are nevoie de dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi de o remarcabilă diversitate prin care poate facilita schimbarea benefica, respectând unicitatea fiecărei familii şi a fiecărui membru al familiei totodată, dovedind o abordare cultural sensibilă şi plină de respect pentru diversitatea modalităţilor de funcţionare umană.

 6. Formatori

Conf. Univ. Dr. Andrea MULLER-FABIAN;

Conf. Univ. Dr. Luminiţa Sanda MIHAI;

Cristian PETRESCU;

Cristian DELCEA;

Dr. Mirela POP.

7. Tarife

Preţul unui modul este de 320 de ron

8. Inscrierea

Înscrierile se fac la organizator 

9. Date de contact formator

Cristian Delcea, mobil: 0742885979 e-mail: office@delcea-cristian.ro

10. Organizator

Psiholog – Psihoterapeut Laura Maria Cojocaru, tel. 0725161169.

mail: psih_lauramaria@yahoo.com

© 2012-2013 INSTITUTUL DE SEXOLOGIE

Go to top